A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználó élményt nyújthassuk. További részletek ITT

Rendben
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az intimsziget.hu webáruházat (továbbiakban: Webáruház) a Ilmona Trade Kft. (1124 Budapest, Thomán István u. 23. Cg. 01-09-982436)  működteti (a továbbiakban: Üzemeltető). Az üzemeltető a lehető legteljesebb mértékben biztosítja a felhasználók személyes adatainak védelmét, a Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos előírásait.

A Webáruházat az Üzemeltető úgy alakította ki, hogy a Felhasználó személyes adatainak kezelése csak a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Felhasználó rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A személyes adatok felelős kezelője (adatkezelő) az  üzemeltető  Ilmona Trade Kft. A Webáruházból kiindulva azonban számos más honlapra eljuthat a felhasználó. Amennyiben a felhasználó a Webáruházat elhagyja, adatait már nem az Üzemeltető kezeli.

Személyes adatnak minősülő adatok:

név, e-mail, telefonszám, szállítási cím.

Az adatkezelés célja: a webáruházban megrendelt termékek a vásárlóhoz való eljuttatása, a vásárlási folyamat nyomonkövetésének biztosítása, kérés esetén rendszeres tájékoztatás a webáruház újdonságairól, akcióiról.

Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatot kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, az Adatvédelmi törvényben megengedett cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó írásban megküldött kérelmére (intimsziget@gmail.com) bármikor módosítja, illetve az Adatvédelmi törvényben meghatározottak szerint törli.

Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Jogorvoslat, jogérvényesítés

A felhasználó személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését az Üzemeltetőnél, üzemeltető alábbiakban megadott elérhetőségein. Az Üzemeltető köteles törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben az érintett azt kéri vagy kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetőleg azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Üzemeltető (mint adatkezelő) ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Üzemeltető a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Üzemeltető/Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Cégnév: Ilmona Trade Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-982436

Adószám: 23875610-2-43

Székhely/postacím: 1124 Budapest, Thomán István u. 23.

E-mail: intimsziget@gmail.com

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-131693/217

További információk az adatkezelésről: Általános Szerződési Feltételek

Tartalomhoz tartozó címkék: Ügyfélkapcsolat-jogi szövegek